2001-02 Pristine Autographs #KAJ Kareem Abdul-Jabbar