2002-03 Authentics Kobe Bryant Heroes of Basketball #10 Kobe Bryant