2013-14 Preferred #82 Panini’s Choice Green Khris Middleton Auto